Available courses

نظريات التنظيم

مقياس: نظريات التنظيم  تهدف هذه المادة إلى تقدیم رصید معرفي نظري حول نظريات التنظيم. و تعریف الطالب بأهم الاتجاهات النظریة الكلاسيكية   و الحديثة في دراسة…
  • Dr.: REDAOUIA DJAZIA